Pakaian

Posted by koleksi hadis on 09:03 AM, 13-Jun-13 • Comments (0)

Pakaian

20. Dari Abu Burdah :
Aisyah r.anha menunjukkan sehelai pakaian yang kasar dan sebuah sarung yang tebal kepada kami, kemudian ia berkata, "Rasulullah saw wafat ketika mengenakan pakaian ini. (Riwayat Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad dan Abu Syaikh)

Kitab Syamail Muhammad s.a.w. - Imam al-Tirmidzi

Serban

Posted by koleksi hadis on 09:01 AM, 13-Jun-13 • Comments (0)

Serban

18. Amr bin harits r.a :
Sungguh, Rasulullah saw pernah berkhutbah di hadapan orang-orang dengan menggunakan serban hitam di kepala beliau. (Riwayat Tirmidzi, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad)

19. Ibnu Umar r.a :
Ketika Rasulullah saw mengenakan serban, beliau saw menjulurkan serban itu di antara kedua bahu beliau. (Riwayat Tirmidzi dan Abu Syaikh)

Kitab Syamail Muhammad s.a.w. - Imam al-Tirmidzi

Cincin

Posted by koleksi hadis on 08:58 AM, 13-Jun-13 • Comments (0)
Cincin 15. Dari Ibnu Umar : Rasulullah saw membuat cincin dari perak. Beliau saw memfungsikan cincin itu sebagai stempel (cop), bukan untuk digunakan. (Riwayat Tirmidzi dan Ahmad) 16. Dari Anas bin Malik : Ketika Rasulullah saw hendak mengirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi dan Raja Najasyi, beliau saw mendapatkan maklumat bahawa mereka tidak akan menerima surat yang tidak berstempel. Maka Rasulullah saw membuat... [Read More]

Sandal/Selipar/Kasut

Posted by koleksi hadis on 08:52 AM, 13-Jun-13 • Comments (0)
Sandal/Selipar/Kasut/ 13. Dari Abu Hurairah r.a : Salah seorang dari kalian tidak boleh berjalan dengan menggunakan satu sandal (bukan sepasang). Hendaklah ia menggunakan atau melepaskan keduanya. (Riwayat Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, Malik dan Ibnu Majah) 14. Dari Abu Hurairah r.a : Apabila salah seorang dari kalian menggunakan sandal, hendaklah ia memulai dari kaki kanan, dan ketika ia melepaskannya, hendaklah ia memulai dari... [Read More]

Bercelak

Posted by koleksi hadis on 08:49 AM, 13-Jun-13 • Comments (0)
Bercelak 11. Dari Ibnu Abbas r.a : Rasulullah saw memiliki sebuah bekas celak yang beliau saw gunakan untuk bercelak setiap malam, sebanyak tiga kali di sini (mata kanan) dan sebanyak tiga kali di sini (mata kiri). (Riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim) 12. Dari Ibnu Abbas r.a : Rasulullah saw bersabda, "Alat celak yang paling baik bagi kalian adalah batu celak (al- itsmid)... [Read More]

Rambut Rasulullah SAW

Posted by koleksi hadis on 08:45 AM, 13-Jun-13 • Comments (0)
Rambut Rasulullah SAW 5. Dari Anas ibnu Malik r.a : Panjang rambut Rasulullah saw sampai setengah telinga beliau saw. (Riwayat Tirmidzi, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan Ahmad) 6. Abdullah ibnu Mughaffal : Rasulullah saw melarang kami untuk merapikan rambut dengan berlebihan, kecuali hanya sesekali. (Riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i dan Ahmad) 7. Dari Ibnu Abbas r.a : Abu Bakar r.a berkata kepada Rasulullah saw, "Wahai Rasulullah... [Read More]

Tanda Kenabian Rasulullah SAW

Posted by koleksi hadis on 08:38 AM, 13-Jun-13 • Comments (0)

Tanda Kenabian Rasulullah SAW

4. Dari Jabir bin Samurah r.a :
Saya melihat tanda kenabian di antara kedua bahu Rasulullah saw; iaitu daging berwarna merah sebesar telur burung merpati. (Riwayat Tirmidzi, Muslim dan Ahmad)

Kitab Syamail Muhammad S.A.W - Imam Al- Tirmidzi